2 000 olaylar geçti 1 200 şehir ve kasabalarda. Sağlanmasında kolluk dahil edildi 57 000 çalışanı, içişleri ve 6 000 asker. "Buna ek olarak, korunması, kamu düzeninin temsilcileri katıldı gönüllü halk дружин, kazaklar ve özel güvenlik kuruluşları", — vurguladı İÇİŞLERİ bakanlığı.

Önemli ihlalleri sırasında sokak hisse söz konusu değildir. Polis şu anda çalışmaya devam ediyor, konserler ve halk гуляниях büyük şehirlerde.

Moskova alayı 1 mayıs katıldığı 100 000 kişi. Resmi sloganı gösteri haline itiraz "Hayır, büyüme, vergi ve fiyat! Evet, büyüme, maaş ve emeklilik!". Ayrıca, katılımcılar hisse senetleri tavsiye gibi sloganlar, "biz biriz, biz yenilmez", "Sosyal güvence çalışan insanlar değil, finansörler", "enflasyon — olmalıdır endeksleme".

Bir gün bahar ve emek bu yıl ile çakıştı happy Easter. Polise göre, paskalya ibadet Rusya gecesi 1 mayıs katıldığı yaklaşık 4 milyon kişi.