Keris bildirdi sendika doktorlar hisse katılabilir 300-350 kişi. Ayrıca, istekli katılmak, toplantıda dile temsilcileri, diğer kuruluşlar, sağlık.

Eylem yapılacak 11 ila 12 saat üzerinde, Dome meydanı, organize Letonya birliği serbest ticaret birliği (ЛССП). Daha önce de belirtildiği gibi örgütün lideri Bakanlığı Кригерс, temalar toplantı olacak süreci farklı sektörlerde sağlık, eğitim, kültür, küre, iç ve ulusal güvenlik.