Festival etkinlikleri yılında Özgürlük anıtı'na tamamlanmıştır konser "Bizim oy için özgürlük", başlayacak olan 20.00.

4 mayıs 1990'da 138, 201 milletvekili, Yüce meclis kabul beyannamesi "geri yükleme Hakkında bağımsızlık Letonya Cumhuriyeti". Yüksek konseyi başkanı Anatoli Gorbunov gönderdi cumhurbaşkanı SSCB Michael'a Son mektup hakkında, Letonya başlar bir geçiş dönemi bağımsız cumhuriyeti. Aynı mesaj gönderildi hükümetler dünya ülkeleri, halkları, SSCB ve demokratik kuruluşların.