Şehirdeki gibi ünlü yapılar — Kolezyum Roma, Pisa kulesi, Kurtarıcı İsa heykeli, Rio de Janeiro ve Nelson heykeli Londra'da. 14-21 mart onlara katılacak ve riga Belediye — aydınlatma içerecektir 19:15, kapalı — 6:30.