"jag tycker det är helt fel att vi skapar konstgjorda hinder som faktiskt begränsar rörligheten av människor," sade han. Цилинскис gjorde också klart att det Ministerium som är redo att stämma Riga stad.

"Om självstyret är inte i enlighet med yttrande av Ministeriet, då enligt lag skall tvisten avgöras av domstol. Om domstolen finner att KMG rättigheter, då tror jag att vi ska ändra lagen," den politiker noteras.

I de närmaste dagarna VARAM besluta om fortsatta åtgärder.

Hur det är känt, att tvisten uppstått från de intentioner KMG differentiera priset av biljettpriset beroende på hemvist. Предпологалось att priset kommer att stiga till kostnaden (1,2 MEUR), men invånarna kommer att få en 50%rabatt. VARAM tror att denna policy är diskriminerande mot нерижанам.