Ministern betonade att journalisten är medborgare i EU, så har trätt i Lettland är han bannad i 3 år. Med hänsyn till det faktum att Phillips kom till landet i Lettland med bil, brottsbekämpande organ, Republiken Lettland kan inte utesluta att det i STORBRITANNIEN. Det är därför han skickades till Ryssland, som gick med på att acceptera honom.

Beslutet att ta Phillips i den "svarta listan", som antogs av ministeriet för inre Angelägenheter i Lettland Kozlovskij grundade på slutsatser av säkerhetspolisen. Alltså, detta beslut är inte politisk, utan en administrativ åtgärd.

Minns, Phillips var bara kvar på den 16 Mars händelser i centrum av Riga. Han högt skrek slagord vid utläggningstillfället av blommor till monumentet av Frihet.