Ansvarig företrädare för företaget Rigas satiksme (RS) Baiba Bartashevich:

Vad gör RS, om den "hare" som inte betalar de böter?

Om böterna inte betalas i tid, företaget Rigas satiksme har rätt till att överföra gäldenären företag att driva in skulden eller vända sig till domstol (och krävde att få betala rättegångskostnader).

I vissa fall, RS dras till företaget för indrivning av skulder, och där - domstolen?

Inledningsvis är information som överförs till företaget för indrivning av fordringar. Om du får en återbetalning misslyckas, är det som skickas till domstolen.

Vad som borde vara den del av skulden som RS är i färd med att hans återhämtning?

Om böterna inte betalas i tid, detta är grunden för att starta ett förfarande för indrivning. Den del av skulden för det spelar ingen roll.

Hur mycket tid ges för betalning av böterna?

Böter ska betalas inom 30 dagar.

Om fallet var som lämnas till ett företag med inkasso eller domstol, RS skall underrätta gäldenären?

Nej, gäldenären dessutom inte informerade om detta.

Underlåtenhet att betala böter för körning "hare" har en viss relation med polisen? Det är polisen är informerad?

Polisen denna information delas inte med andra gäster

Vad är straffet tänkt att "hare"?

C fullständig information kan hittas här.