Vejonis sade Azerbajdzjan var en viktig partner i Lettland, och förhållandet är nära och bra. Innan presskonferensen undertecknat en Deklaration om strategiskt samarbete, som Vejonis anser att en mycket viktig impuls för utvecklingen av samarbetet.

Den gren som också tecknat avtal om samarbete inom utbildning, transporter och tillsyn av byggandet. Presidenten betonade att dessa avtal kommer att fördjupa de bilaterala förbindelserna, som är planerat till i dag den lettiska-azerbajdzjanska business forum och täta besök av tjänstemän som tillåter oss att hoppas för förstärkning av det ekonomiska samarbetet.

Vid samma tid, han uttryckte sitt stöd för att stärka förbindelserna mellan EU och Azerbajdzjan, den viktiga roll som spelas av det Östliga partnerskapet som ett flexibelt ramverk som gör det möjligt för varje land för att bilda en så djup relation med EU som den vill.

Vejonis sade Azerbajdzjan var en viktig partner för EU: s energi-och transportområdet. "Vi uppskattar därför den roll av Azerbajdzjan i södra gaskorridoren projekt och bidrag till diversifiering av energikällor", - sade Presidenten.

Han anser att det kommande November toppmötet om det Östliga partnerskapet kommer att vara ett bra tillfälle att hitta nya och ömsesidigt fördelaktiga riktningar av samarbetet mellan EU och Azerbajdzjan.

Presidenterna diskuterade också frågor om demokrati och mänskliga rättigheter i Azerbajdzjan. Vejonis kallas på Aliyev-att fortsätta arbetet med att stärka de demokratiska principerna. Han uttryckte också stöd för den territoriella integritet Azerbajdzjan.