Eftersom Myndigheten informerade arrangörerna av ansökan, de uppmanar folk att underteckna uppropet för att rädda byggnaden i Riga cirkus och återställa dess verksamhet, för att bevara traditioner av cirkus, konstnärer och djur. Framställningen innehåller även en begäran om att tillhandahålla finansiering till cirkus.

Underskrifterna lämnas in till Ministeriet för kultur.

Tills nu, företrädare för cirkus har lyckats samla flera hundra underskrifter. I Daugavpils av ett upprop undertecknat av mer än 300 personer, i Jelgava — ca 200, i Salaspils — om 120.

Som rapporterats, lagen om kontroll över byggandet av den 11 februari beslutade av säkerhetsskäl att nära den historiska byggnaden i Riga cirkus. Trots detta, gooo "Riga cirkus" som en juridisk organisation som fortsätter att arbeta och har föreställningar på andra arenor.