Denna minnestavla installerad i Kyrkan för människors donationer, försvann för många år sedan. Information om hur du installerar det i Kyrkan som publicerades i tidningen "Latvijas Kareivis" 1937. Kaminen kommer att återställas, och sedan installeras i Kyrkan.

Även när du återställer Stiftelsen cerniauskai Kyrkan var hittade två gamla gravar — kanske 300 år sedan. Alla fynd har granskats av företrädare för Staten Inspektionen för skydd av monument av kultur.

Czarniawska-Lutherska Kyrkan ingår i den lista av statligt skyddade monument av den lokala kulturen. Kyrkan står i Siguli nästan 290 år och är den enda träkyrkan i Vidzeme kusten.