För närvarande är programmet i Lettland är redan 23 personer, och den första av dem fick alternativa status. Som förklaras av ros, lagen fastställer tydliga kriterier för flykting-status kan beviljas, om en person förföljs på grund av sin ras, religion, nationalitet, etnisk eller politisk tillhörighet. Om sådana hot upptäcks, medborgarskap och migration Frågor tar beslut om beviljande av annan ställning.

Till frågan om huruvida det är bland de hemlösa ekonomiska flyktingar, ökade påpekade att DCMA analyser. De förekommer oftare bland personer som illegalt korsa Östra gränsen till Lettland.

Som påpekas av företrädare för naturalisering Styrelsen, geografi av asylsökande i Lettland förändras — på senare år har fler sökande från Afghanistan, Pakistan och Kongo, och innan det var det många medborgare i Ukraina och Georgien, men deras program är ofta förkastas.