Om de antaganden som av forskare bekräftat, skulle detta vara den största upptäckten i Egyptisk arkeologi.

Vid en presskonferens på torsdag, Mars 17, Damati sade att skanna analys av Tutankhamun ' s grav i November förra året, visade att förekomsten av tomma utrymmen för de två väggarna i gravkammaren av Farao. Enligt honom, scan resultat visar olika objekt bakom murar, olika material som kan vara av metall, ekologisk".

Damati sade att hållas i November, scan med en sannolikhet av 90% anger att bakom väggarna i graven finns något där. Analys av Data studien har genomförts i Japan.

I slutet av Mars ett internationellt team av forskare planer på att göra en ny genomsökning med hjälp av bättre teknik. Det bör bekräfta förekomsten av tomma utrymmen bakom väggar, sedan, enligt Ministern, kommer att diskutera frågan om tillträde till dessa områden.

"Vi är 90% säker på att rummet är det. Men nästa fas kommer att påbörjas först när vi är säkra på om det till 100%," sade Damaty.

Brittisk Egyptolog Nicholas Reeves, som leder utredningen, säger att det i början i Tutankhamons grav begravdes Nefertiti. Enligt forskaren, nu är hennes kropp bakom muren i gravkammare av Farao.