Stasi använde den bistra ära i ex-President Ceausescu (bilden), som man var rädd för hela landet. Genomsyrar alla nivåer i det rumänska samhället av den hemliga polisen, enligt historiker, hade en enorm makt — utan tillstånd det var omöjligt att få en befordran eller att åka utomlands. Office led total övervakning över befolkningen och introducerade praktiken nästan universell uppsägning, rapporterar TASS.