Resultatet av deras undersökning var publicerad på tisdag, 3 maj. Totalt tillgänglig kanal har cirka 22 tusentals hemliga dokument.

I synnerhet terrorister i förväg om tillbakadragande av dess soldater och vapen från de områden som kommer att attackera al-Assads trupper. Dessa åtgärder var samordnad med den Syriska armén och den ryska VKS. En del av dessa avtal var förmodligen en övergång Palmyra under kontroll av regeringen.

Dessutom journalister rapporterade att mellan Assad och ISIS det finns avtal om olje-handel. Kanalen betonade att bekräfta äktheten av vissa nya handlingar, det är omöjligt, men alla tidigare läckage erhålls genom att journalister genom samma kanaler som i slutändan fått bekräftelse.