City bygg-kontoret har tidigare antytt att om rekonstruktion av Museum of the occupation fram de negativa slutsats av chefsarkitekt i Riga, därför att Institutionen inte har möjlighet att utfärda bygglov.

Institutionen för stad egendom, pröva beslut av byggnaden Institutionen, uppgav att ledningen har genomfört sina rättigheter i enlighet med den administrativa processen lag, ha tillräckligt med information för att fatta beslut, men skulle kunna ge en mer detaljerad förklaring av dess delar.

Med hänsyn till dessa omständigheter, Institutionen slagit fast att stroyprofi behovet av att på nytt överväga den föreslagna projektet och för att ge en mer detaljerad förklaring av dess resultat.