Tidigare måndag, om en tusen invandrare, av vilka många kom till Europa med sina familjer, vänster byggd speciellt för dem lägret i byn idomeni och korsade floden nära gränsen.

I lägret idomeni fastnat ca 14 tusen människor. På grund av den fortsatta regn av levnadsvillkoren det på senare tid har försämrats avsevärt. I början av Mars, de makedonska myndigheterna stängt gränsen för invandrare.

Tidigare Ministern för inre Angelägenheter i landet rapporterade om att på måndag nära gränsen till Grekland hittades kropparna av tre personer — två män och kvinnor, som enligt uppgift försökte in illegalt i landet och drunknade i floden.

De invandrare som bor i lägret idomeni, som försökte bryta sig igenom metall grindar och taggtråd installerat på järnvägar leder från Grekland till Makedonien. Sedan den makedonska polisen använde tårgas för att begränsa deras flöde.