Det har rapporterats att atmosfären på lägren är helt i linje med det som du har att leva i Europa anlända invandrare. Ungdomar för att ge en minsta mängd mat, att sova i överfulla boende, och runt lägret sirenen ljuder. Dessutom, mitt i natten befälhavare av den drastiska förändringen av temperaturen.

Lägret inrättades med stöd av en flykting hjälp Byrån i Norge. Syftet med projektet är att visa barnen vad som svåra förhållanden som möter invandrare.

"Genom att skapa sådana camps, vi hoppas på att ge Tonåringar en bredare syn på världen och visa hur lyckliga de är att leva i ett så fredligt land som Norge" — sade en företrädare för organisationen.

Han tillade också att andelen ungdomar som besökte lägret, ses över sin position i förhållande till invandrare.