Tidigare Ministern säger att syftet med den lettiska utbildningssystemet är en väldigt lycklig man, är insatt i världen som är villiga och i stånd att inhämta ny kunskap som behövs. Men han anser att barn behöver inte bara ge kunskap utan att uppfostra barnet lojala mot Lettland mannen.

"Om detta genomförs, som redan för närvarande i lagen föreskrivs att ungdomar från de nationella minoriteterna. Reformen måste vara avsiktlig och bidra till ett specifikt ändamål, säger Sadurskis.

Kommande reformer är inte gjorda för att höja spänningen i gemenskapen, sade han. "Just nu har inte löst två frågor: utbildning, som bör vara den samma i lettiska, polska och ryska skolor, samt en presentation av historiskt material — detta bör göras på ett vetenskapligt sätt", citat ord Sadurskis LETA.