De ändringar ger för NAF befälhavare eller auktoriserad representant möjlighet att besluta om en nödlandning eller förstörelse av drönare med användning av skjutvapen eller speciell utrustning.

En sådan funktion är förutsatt i händelse av överträdelse av ett obemannade Ying över militära anläggningar eller i deras närhet i begränsade områden av luftrummet, tillfälligt reserverade eller spärrade områden, som skapats för den lettiska armén.

Drönare kan utgöra ett hot mot militära flygplatser och flygplan polygoner, skapar risker för en okontrollerad underrättelseverksamhet och de hot mot säkerheten för de objekt som anges i kommentaren till lagförslaget.