Tidigare beslutet var enhälligt stöd av medlemmarna i den parlamentariska Kommissionen på uppdrag, etik och rapporter.

Polisen informerade Sejmen, som den 17 December 2015 på motorväg Riga-Liepaja Putra, drift av bilen Honda Accord, att inte ha ett giltigt körkort, så att du inte gått obligatorisk hälsoundersökning, översteg tillåtna hastighet och kolliderat med annat motorfordon.

6 februari 2016 Putra i en bil Audi Q5 har överskridit den tillåtna hastigheten.

Polisen frågade Sejmen att komma överens Putra straff för överträdelser av trafikregler.