Han konstaterade att ekonomin i Lettland i samband med vad som händer i världen och i Europa är att kyla ner processer. Mer snabba utveckling som var uppenbart innan 2013 är slut. Många branscher visar en långsammare tillväxt, export faller, och det är nödvändigt att beaktas.

Enligt Rimsevics, det är viktigt att människor, i synnerhet politiker, medvetna om att vi inte kan fortsätta att spendera i samma takt som vi gjorde innan.

Guvernören av Banken i Lettland anser att efter att bli identifierad som indikatorer för första kvartalet, och regeringen kommer att behöva göra ändringar av budgeten, och det är viktigt att kostnaderna inte ökade och minskade.

Som framhållits Rimsevics, det handlar inte om att budgetkonsolidering och strukturella reformer och en ökad konkurrenskraft för de medel som finns tillgängliga.

I hans yttrande, och i utbildning och hälso-och sjukvård medel kan användas mer effektivt sätt.

Även politiker måste förstå att det är omöjligt att höja skatten. De måste vara frysta i tre till fyra år, när osäkerheten ytterligare förvärrar situationen. I stället måste du öka effektiviteten av utgifter och för att främja ekonomisk utveckling.

Som rapporterats tidigare, Lettlands Bank har sänkt prognosen för tillväxten av bnp i Lettland fram till 2016, från 2,7% till 2,3%.