Som påpekats av AAU, ansökan om GMI nytta, allt, är människor med låga pensioner, barn med funktionshinder, barn. Var tionde mottagaren av GMI — arbetar.

Myblog och AAU överens om att myblog kommer att ingå i ansökan för finansiering i den 2017 budget medel för förnyelse av öronmärkta bidrag, och AAU kommer att utvärdera möjliga finansieringskällor och kommer att gå vidare med denna fråga för att ingå i förhandlingar med regeringen.

Myblog drar uppmärksamhet till det faktum att ytterligare finansiering inte kommer att fördelas, och i slutet av året kommer att behöva ändra reglerna än en gång skjuta upp återupptagandet av öronmärkta bidrag till lokala regeringar. Målet subventioner av staten för ökade löner för socialarbetare som arbetar med familjer och barn, stod ut från och med den 1 oktober 2007 till och med den 1 juli 2009 och var 124,09 Lata (176,56€) per caseworker.