"Vi vet att i detta område fanns det flera grupper av skidåkare. Samtidigt vet vi inte om det var möjligt att få kontakt med alla," sade en av deltagarna med hjälp av rescue team.

Det ska också noteras att den sjätte offer som ett resultat av lavinen var medborgare i Österrike.

Tidigare rapporterades det om sex dödsfall som en följd av en lavin i Alperna.