Talmannen meddelade nyheten på Twitter, att tacka igen för stöd och lyckönskningar som hjälpte honom i en svår tid.

Pressen av Ordföranden rapporterar att Vejonis behandling i rehabiliteringscentret "Vaivari" är framgångsrik, han fortsätter att bli bättre, hans tillstånd förbättras.

20 Vd genomgick hjärtkirurgi under vilken han ersattes av en av ventilerna.