Paradnieks sa att det skulle vara mänskligt rätt att behandlas med respekt till förfrågningar från Ukrainarna. Han frågade förespråkarna av "Azov" inte för att gå med i processionen för att undvika provokationer.

Anhängare av bataljonen "Azov" som blommor till Monumentet av Frihet efter slutet av processionen av legionärerna. Med dem till monument deltog företrädare för radikala nationalistiska organisationer, bland vilka var chef för "Centrum för Gustav tselminsha" Igors Siskins, liksom ledaren för anti-globalisering Andris Orols.

Enligt chefen i Riga hantering av polisen jägare i Markitans, Mars arrangörerna inte vill att Kycklingar och hans anhängare anslöt sig till konvojen.

Tidigare rapporterades det att den 16 Mars under processionen minnet av den lettiska legionärerna greps en man - ryska bloggare-journalisten Graham Phillips. I processionen, enligt polisen, besöktes av drygt tusen personer.