Service assistenter för funktionshindrade inrättades utan en seriös utvärdering och ett systematiskt tillvägagångssätt — inte identifierade personer som det borde vara med tanke på det syfte som anges är mycket deklarativ och Allmänhet, sade staten revisor Elita krūmiņa.

Målet är att lindra familjemedlemmar till personer med funktionsnedsättning, som utgör 76% av de enheter som betjänar personer med funktionsnedsättning, är inte heller uppnås. Du bör begränsa antalet fall där assistenter för personer med funktionsnedsättning är medlemmar av deras familjer, och att tillhandahålla denna service, som omfattar tjänster av fackmän, anger riksrevisionen.

Tilldelas årligen till Ministeriet för utbildning och vetenskap från budgeten för 1-1. 2 miljoner euro för att tillhandahålla tjänster av assistenter till funktionshindrade i läroanstalter som är helt omfördelas för andra ändamål, oftast för reparationer, konstaterade revisorerna.

För att förbättra situationen riksrevisionen förberedd för socialdepartementet rekommendationer, genomförande som kommer att hjälpa dig att uppnå dina mål.