Det är planerat att genomföra tre projekt: den första och den andra etappen av renoveringen av ett komplex av Island bridge, som förbinder hamnen i East highway, omläggning av gatan två gånger och byggandet av Östra stambanan på en tomt på gatorna i Ieriku och Vietalvas.

Av det totala finansiering till ett belopp av 88,4 miljoner Euro i finansiellt stöd från sammanhållningsfonden uppgår till 75.1 miljoner Euro, medfinansiering av Riga kommun och bidrag från statens budget 13,3 miljoner euro.

Dessa projekt och den finansiering som för närvarande är godkända av staten.

Den maximala tidsfristen för genomförandet är den 31 December 2023.