Från 3 maj rörelsen på denna webbplats kommer att vara förbjudet för godstransporter, som det är omöjligt att röra sig i följande anvisningar: vid korsningen av Sencha och i riktning mot Riga Brivibas street