Rekryteras och pojkar, och flickor. Salzman utesluter inte att man på detta sätt kan människor rekryteras till terrorism och sexuellt utnyttjande av militanta. Hon beskrev flera fall av rekrytering och betonade att det oftast är att rekrytera ungdomar, som har för avsikt att gå till Arabiska länder, hoppar av skolan.

I tillägg till föräldrar för att lösa den situation där psykologer, den statliga polisen och säkerhetspolisen.