"Istanbulkonventionen är ett ytterligare verktyg i kampen mot våld i hemmet, och det bör uppmuntras", — sade chefen för regeringen. Men han tror att genom att Konventionen du behöver för att göra ett Uttalande som ger Lettland att införa villkor i detta dokument i enlighet med Konstitutionen.

Som rapporterats, från EU till Istanbul Convention, utom Lettland, inte bara undertecknad tjeckien.

Regeringen har för avsikt att upprätthålla den partiella anslutning av Lettland till Istanbul Convention eller av Konventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor, planerar att bifoga en signatur med en länk till det faktum att landet stöder Konventionen i den mån det inte strider mot bestämmelserna i Konstitutionen.

Konventionen ger en övergripande rättslig ram för att skydda kvinnor från våld, läser ett uttalande av socialdepartementet.