Caris säger att från Unionen av läkare i kampanjen kan ta del 300-350 personer. Vilja att delta i mötet uttryckte företrädare för andra organisationer av läkare.

Evenemanget kommer att hållas från klockan 11 till klockan 12 på dome square, evenemanget arrangeras av den lettiska Union of free trade unions (LSSP). Som tidigare nämnts ledare för organisationen Peteris Krigers, ämnen som ska diskuteras på mötet, kommer att vara processer inom olika sektorer som hälsa, utbildning, kultur, inom området för den inre och den nationella säkerheten.