Hon påminde också om vikten av tal som ett viktigt verktyg i händerna på politiker.

Enligt iakttagelser av Språket polisen, övertyga chefen för regeringen var den före detta Premiärministern Ivars Godmanis, och att tänka på att deras stil är Marisa Kuchinskisa och Laimdota Straujuma, sade Veckalne.

Den nuvarande chefen för den lettiska regeringen bör arbeta på pauser i samtalet, liksom enkla meningar och förmåga att framgångsrikt presentera texten.

Minns att liknande kritik från polisen fick också förre Statsministern Laimdota Straujuma, vilket det också var inte blanka.