Festliga evenemang nära monument av Frihet kommer att avslutas med en konsert "Våra röster för frihet", som kommer att börja på 20.00.

4 maj 1990 138 201 Vice Högsta Sovjet antog Deklarationen "Om återställande av ett oberoende Lettland". Ordförande för Högsta Rådet Anatoly Gorbunov skickas till SOVJETUNIONEN Michail Gorbatjov ett brev som säger att Lettland börjar övergången till en självständig Republik. Samma budskap var sänt till världens regeringar, folken i SOVJETUNIONEN och de demokratiska organisationer.