Den här gången var det mina damer fyller klubben till kapacitet. De dansade på borden. Enligt klubbens Manager för en Chef Ormalise, det var varmt.