Domstolen överklagandet och i de kommande dagarna kommer att vidarebefordras till Högsta domstolen.

Som rapporterats, in en stämningsansökan mot en Biträdande kontaktade language Centre (CGE), vars experter har fått klagomål från boende som var övertygade om att MP inte egna lettiska språket på lämplig tjänare för den nationella nivån.

I November 2015, domstolen biföll framställningen av CHA. Vice överklagat beslutet, men Lettgallen tingsrätt i Mars utfärdat en dom till sin fördel.

I Balvi regionala Duman, förklarade att de domar som domstolen utmanas, rams kan fortsätta att arbeta i kommunen.