I augusti 2014, det år sjukhuset med klagomål på sjukdomskänsla patienten är påslagen.

Enligt material i ärendet, läkare andningsballongen-narkosläkaren under ditt skift inte ge snabb och korrekt behandling. Den anklagade, att en paramedic, som inte uppfyller ordentligt deras yrkesmässiga verksamhet, som anges i 37: e artikel av Lagen om medicinsk verksamhet.

På grund av försummelse av en läkare, patienten dog. Debiteras på 138: e artikel i strafflagen. Ärendet lämnades till Riga tingsrätten.