Elvis var frihetsberövad vid tiden för RAID i ett område i Margate, där polisen regelbundet genomför inspektioner. Inledningsvis, pojken gav adressen, som polisen inte hitta droger, men senare i behandlingen av utredarna fick information om att det är en annan Elvis hus. Strax efter kontrollen för den andra adressen, och polisen hittade kokain och pengar.

I slutet, Canterbury dömdes de lettiska till 31 månader i fängelse.