I 24 år av existens, i Mitten av språket i det offentliga rummet har inte publicerats någon officiell rapport om de ekonomiska konsekvenserna av sin verksamhet. Under tiden, logik och internationella erfarenheter visar att ett förbud av vissa ord kan ha mycket konkreta ekonomiska konsekvenser.

I alla fall, utan att ifrågasätta den funktionella betydelsen av institutionen, portalen Delfi har tagit mig friheten att fylla den brist på information och försökt att föreställa sig vad som förbudet skulle kunna betyda "merengue", "barista" och andra främmande ord — ur synvinkel av privata affärer.

  • 1. Företag och språk: problem med kål av Sheriffen inte väcka
  • 2. "Hjärta" och Wi-Fi. 10 offer för det språk som Inspektionen
  • 3. Kampen för ord: hur ser det ut i Baltikum och världen