I intervjun att överföra "Morgon panorama" lettisk tv, hon förklarade att Ministeriet kommer att kunna använda dessa medel för sina prioriteringar under det kommande året.

Ytterligare verktyg som upptäcktes i olika objekt av utgifter, bland annat genom att minska energi-priser, och genom att eliminera överlappande funktioner. Enligt Reizniece-Ozola, den största mängden finns i budget för Ministeriet för utbildning och vetenskap.

Reizniece-Ozola accepterar att Ministrarna tog bra hand att utföra revision i sina respektive departement och gav stöd till dessa processer.

Nu pågår ett arbete. Till exempel, vi kontrollerar budgeten av Ministeriet för hälsa. Finansministern konstaterar att interna reserver av Ministeriet för hälsa inte kommer att vara tillräckligt för att Finansiera prioriterade områden av hälso-och sjukvårdssektorn.