Detta är dock Rådet — den mystiska Institutet, och vad ett fåtal förstår. (Det är som leds av en kvinna, och det är bra). Allt är bra