Den rangordning som tilldelats verkställande av SFRs Oscar Abolins (bilden) och hans Ställföreträdare Kristaps Alonso.

Abolins till Överste tilldelades i November 2014. Han serveras med Överste, mer än hälften av den fastställda tidsfristen för mottagande av rang i Allmänhet.

Abolins krävs av föreskrifter, utbildning och utvärdering av dess verksamhet som motsvarar resultatet av A1. Kraven i de rättsakter följa med hälsa och fysisk träning. Med tanke på alla de ovan rang i Allmänhet tilldelade honom i förtid.

Alons, serveras med Överste alla set för att få rank av Allmänt en period av fem år.

Också rang i Allmänhet har en Biträdande polischef, chef för Riga regional förvaltning Juris sulte.

Övrigt får extra stöd för speciell rank 167 euro, Överste — 135 euro, en vanlig 14 Euro.