Forskarna genomförde ett experiment där 48 personer i åldern 21-38 år, som bröt sig in i fyra grupper, enligt Ryska tidningen. Under de två första veckorna var att sova åtta timmar per dag, den andra sex och en tredje för fyra timmar. Den fjärde gruppen var tvungen att spendera utan att sova i tre dagar.

Under experimenten, forskare regelbundet kontrolleras med den nivå av kognitiv funktion hos deltagarna och hastigheten på deras svar.

Det konstaterades att de som sov åtta timmar per dag, visade de bästa resultaten, medan de som sov bara fyra timmar per natt, klarat värre med tester för alla dagar.

Men den största överraskningen för forskare koncernens resultat, sova sex timmar. Det visade sig att det är välskött, men bara ca 10 dagar för att testa. I de sista dagarna av försöket, hon upplevt samma minskning i produktiviteten, som människor som inte var tillåtet att sova. Sex timmars sömn var jämförbar med effekten av en påtvingad "insomnia", som varade i två dagar i rad. Och även om företrädare för denna grupp inte känner sig särskilt dåsig, men "bristen på sömn" uppenbarligen påverkat testresultaten.

Resultaten av studien medverkade i tidskriften Sleep.