Igår Minister för utbildning och vetenskap Karlis Sadurskis efter mötet med Bata anges att införandet av en alternativ modell av lärarlöner kan behöva till 68 miljoner euro. Detta belopp kommer att krävas utöver dem som redan föreskrivs i den budget på 27 miljoner euro. Detta belopp är ännu inte ingår lärare i förskola, sade Sadurskis.

På frågan om hur mycket av de medel som tidigare krävdes för förskola institutioner på modell av Batni, Sadurskis sade att frågan om summan cirka 30 miljoner euro, dessutom från den statliga budgeten och 60 miljoner euro från budget till lokala regeringar.

Alltså, förkalkylerade finanspolitiska effekten modell, utöver de som redan lämnats 27 miljoner euro, kommer att uppgå till 158 miljoner euro.
Batna anser att modellen inte ger en så betydande skattemässiga konsekvenser och beräkningar av Ministeriet för utbildning och vetenskap (MES) det är omöjligt att uppfylla, eftersom "de är mycket ungefärliga och de är inte rimligt exakta ekonomiska beräkningar".

Batna erinras om att Ordföranden i den lettiska Fackliga arbetstagare för utbildning och vetenskap Inga Vanaga också ifrågasatt giltigheten av beräkningar av Ministeriet.

Uppskattningar Batna, visa: att den alternativa modell som tar hänsyn till alla de grundläggande principerna för ersättning till lärare för att de som redan har tilldelats till 27 miljoner Euro per år behöver inte mer än 35 miljoner euro. Däremot konstaterade han att noggranna beräkningar kan endast tillhandahållas av MES.