Celem nowej dyrektywy jest zapewnienie, aby dzieci rozumiały istotę procesu i mogą podążać za nim. Projekt ustawy przewiduje, że każdy oskarżony i podejrzany w wieku do 18 lat powinien mieć prawo do adwokata i obecność na większej części procesu osoby, która jest nadrzędna odpowiedzialność.

Dyrektywa gwarantuje również młodym uczestnikom procesu karnego prawo na "indywidualną ocenę potrzeb i ubezpieczenie sprawdzenie, czy dziecko osadzony w areszcie.

Zgodnie z dyrektywą, państwa członkowskie UE są zobowiązane do zapewnienia, aby pozbawienie wolności do dzieci była stosowana tylko w skrajnych przypadkach i w miarę możliwości na krótki czas. Zatrzymanych dzieci należy składać oddzielnie od osób dorosłych, jeśli tylko nie jest to sprzeczne z interesem dziecka.

Według statystyk, na terenie Unii europejskiej każdego roku w sprawach karnych odbywają się ponad milion dzieci.

Tekst Dyrektywy powinien być zatwierdzony na Radzie UE i opublikowany w Dzienniku Ustaw. Na wdrożenie nowych przepisów do prawa krajowego państw członkowskich przeznaczają na trzy lata.

Dania i wielka Brytania odmówiły posłuszeństwa nowej dyrektywy.