Вейонис nazwał Azerbejdżan ważnym partnerem Łotwie, a stosunki między krajami - ciasne i przyjazne. Przed konferencją prasową została podpisana deklaracja o współpracy, którą Вейонис uważa, że bardzo ważnym impulsem dla rozwoju współpracy.

Również podpisane branżowe umowy o współpracy w dziedzinie edukacji, transportu i nadzoru nad budową. Prezydent podkreślił, że umowy te углубят stosunki dwustronne, a zaplanowany na dziś łotewski-azerbejdżański forum biznesu i częste wizyty urzędników pozwalają mieć nadzieję na aktywizację współpracy gospodarczej.

W tym samym czasie wyraził swoje poparcie dla wzmocnienia stosunków między UE a Azerbejdżanem, ważną rolę w którym odgrywa partnerstwo Wschodnie jako elastyczna struktura, która umożliwia każdym kraju kształtować tak głębokie relacje z UE, jak ona chce.

Вейонис nazwał Azerbejdżan ważnym partnerem UE w dziedzinie energetyki i transportu. "Dlatego wysoko cenimy rola Azerbejdżanu w projekcie południowego gazowego korytarza i wkład w dywersyfikację dostaw energii", - powiedział prezydent.

Uważa on, że zbliżający się w listopadzie na szczycie partnerstwa Wschodniego będzie dobrą okazją do tego, aby znaleźć nowe korzystne kierunki współpracy między UE a Azerbejdżanem.

Prezydenci omówili również kwestie demokracji i praw człowieka w Azerbejdżanie. Вейонис wezwał Alijewa kontynuować pracę nad wzmocnieniem zasad demokracji. On również wyraził poparcie dla integralności terytorialnej Azerbejdżanu.