W połowie przypadku w postaci sankcji dyscyplinarnej używane zwolnienie z urzędu, w pięciu przypadkach ogłoszone nagany, w czterech przypadkach wykonane ostrzeżenie.

W dwóch przypadkach pracownicy karane spadkiem w poście i w jednym przypadku — spadek płac.

W ciągu całego ubiegłego roku dyscyplinarne zostały zastosowane do 25 pracowników, w 2014 roku — do 66 pracowników SRS.

Jak informowaliśmy wcześniej dyrektor generalny SRS Inara Петерсоне złożyła do ministra finansów Dana Рейзниеце-Озоле ocenę urzędników Finansowej policji i SRS i sugestie, jak uwolnić się od stanowiska, pracowników, na których działania padła cień podejrzeń.

Minister finansów powierzył Петерсоне do 1 maja zwolnić wszystkich pracowników, na których padła cień poważnych podejrzeń.