Obecnie w ramach programu na Łotwie znajdują się już 23 osoby, a pierwsze z nich ma inny status. Jak wyjaśniła Rose, ustawa określa jasne kryteria — status uchodźcy może być przyznany, jeżeli osoby są prześladowani z powodu swojej rasy, religii, narodowości, etnicznego lub przynależności politycznej. Jeśli takich nie wykryto zagrożeń, УДГМ podejmuje decyzję o przyznaniu innego statusu.

Na pytanie o to, czy nie ma wśród przewożonych osób ekonomicznych uchodźców, Rosa podkreśliła, że УДГМ to analizuje. Częściej występują wśród ludzi, którzy nielegalnie przekraczają granicę wschodnią na Łotwie.

Jak powiedział rzecznik УДГМ, geografia kandydatów na uzyskanie azylu w Łotwie zmienia się w ostatnich latach więcej osób z Afganistanu, Pakistanu i Kongo, a wcześniej było dużo obywateli Ukrainy i Gruzji, ale ich wnioski często trendzie.