Przy obecnej sytuacji z bezpieczeństwem struktura Госполици jest przestarzały i nie pasuje do stojących przed nią zadań. Ponadto, policja z każdym rokiem pojawiają się coraz to nowe funkcje, zaznaczył Кюзис.

Z rakiem złożyła wniosek o przeprowadzenie przy wsparciu Unii europejskiej badania na temat roli policji w obecnej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa i polskich warunkach. Na podstawie tego badania i będzie kształtować się nowa struktura.

"Bardzo ważny jest wygląd strony. Trzeba dać ocenę pracy policji na podstawie różnych parametrów, na przykład, poziomu przestępczości i liczby ludności", — powiedział Кюзис, dodając, że nową strukturę planowane jest w ciągu najbliższych dwóch lat.

Podczas tworzenia nowej struktury policjantów zwalniać nie będą, zapewnił szef Podwójnej.

Obecnie poddane Podwójnej znajdują się pięć terytorialnych urzędów — Ryskiej, Видземского, Земгальского, Курземского i Латгальского regionów, a także Najważniejsze administracja, Główny urząd policji w porządku, Główny urząd policji kryminalnej, dział public relations, zarządzanie finansowe, zarządzanie kryminalistyki, zarządzanie, kadry, Biuro kontroli wewnętrznej, dział szczególnej biurowej, dział trybu prywatności, a także policjant college ' u.