W porównaniu z 2014 roku wymagana kwota wzrosła o 31 euro lub 6,7%.
Chociaż w ostatnich latach dochody rodzin rosły, nadal nie są one w stanie w pełni pokryć codzienne potrzeby. W 2014 roku mieszkańcy Łotwy uważali, że na jednego członka rodziny wymaga 452 euro, w tym ich dochody stanowiły tylko 387 euro miesięcznie.

W 2015 roku ludzie lepiej ocenili swoje możliwości na pokrycie codziennych wydatków. Udział rodzin, w których jest to trudne, zmniejszyła się z 27% w 2013 roku do 16,9% w zeszłym roku. W zeszłym roku 17,1% rodzin było stosunkowo łatwo pokrywać bieżące koszty, i to o 5,7 punktu procentowego więcej, niż w 2013 roku.

Najtrudniej mają samotnym emerytom, niekompletne i rodzin wielodzietnych. W porównaniu z 2014 rokiem, więcej rodzin z dziećmi stwierdził, że łatwo jest pokryć codzienne wydatki.

Badał 6100 rodzin i wywiady 11,7 tys. osób w wieku od 16 lat.

Pod dochodami rodzin odnosi się nie tylko wynagrodzenia, emerytury i zasiłki, ale i pomoc finansowa, odsetki akcji i lokat, dochody z wynajmu nieruchomości, uzyskane od służb państwowych dochodów nadpłaty podatku, itp.