Jak zawiadamiało się, w tej sprawie oskarżeni zarządzający portem Leonid Loginów i jego zastępca Айгар Печакс.

Sprawa przekazana do rozpatrzenia sądowi Зиемельского dzielnicy Rygi, i jego części w komunikacie prokuratury Generalnej nie zostały ujawnione.

Jeszcze w zeszłym tygodniu na posiedzeniu zarządu portu omawiało się pytanie o to, czy należy przyznać port poszkodowanym w sprawie Łoginowa, i zarząd договорилось nie spieszyć się z podjęciem decyzji, ponieważ nie udowodniono, że port z powodu możliwych naruszeń Łoginowa poniósł szkody.

Госконтроль w podczas kontroli okazało się, że w wyniku нецелесообразных decyzji zarządu od portu powstały straty w wysokości 573 000 euro i były niepotrzebnie wydane 538 000 euro.

W trakcie śledztwa uzyskano dowody na to, że Loginów w ciągu czterech lat samowolnie gospodarował środkami kapitanatu w wysokości ponad 277 000 euro.